ARCHITECTING THE BEAST SYSTEM AI Control of Food Supply

Jeg tipper dette er første steg i hvordan FN/EU skal aktivere FNs matprogram og både merke og fordele all mat i verden.

«Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen fra tredjeland som er oppført i kolonnene 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1.»