Covid-19Regjeringen

Høring – oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget. Høringsinstansene inviteres til å komme med innspill til hva som må til for å lykkes med innføring av et nytt regelverk for bruk av tvang.

Høringsnotatet er på 157 sider og det er nok mange meninger om hva som er relevant av nye endringer i dokumentet.

Jeg har uthevet litt av innholdet fra punkt 6.8 (side 54) nedenfor som jeg tror mange vil synes er interessant.

Dette innebærer en vesentlig endring fra i dag: Foreldrene skal ikke lenger beslutte tvangstiltak overfor sine barn, slike tiltak skal etter den nye loven besluttes av institusjonen/helsepersonell.

Høringsnotat om oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget

Hvordan delta på høringen

 1. Klikk på denne linken for å åpne Høringen på regjeringen.no
 2. Les høringsnotatet.
 3. Klikk på «Send in høringssvar»
 4. Skriv inn ditt svar i tekstboksen. Klikk så på knappen «Neste».
 5. Skriv inn navnet ditt og velg «Privatperson» i feltet «Jeg svarer som».
  Du kan velge å være anonym hvis du ønsker det. Klikk på «Neste».
 6. Klikk på «Neste» igjen.
 7. Send inn.

6.8.3 Tvangslovutvalgets forslag

Tvangslovutvalget foreslo at tvangsbegrepet skulle begrenses til tilfeller med overvinnelse eller omgåelse av motstand. Dette innebærer to vesentlige endringer:

 • I psykisk helsevern skal det ikke lenger kreves samtykke for frivillig innleggelse, manglende motstand er nok.
 • De minst inngripende tiltakene mot personer med utviklingshemning og psykiske lidelser skal ikke lenger anses som tvang.

Overvinnelse av motstand med virkemidler som går ut over det som er vanlig akseptert i samhandling mellom mennesker, eller omgåelse av motstand ved at vesentlig informasjon bevisst blir holdt skjult, skulle anses som tvang. Motstand skulle anses å foreligge når en person gir uttrykk for en negativ holdning til et tilbud som ikke kan overvinnes uten tvangsbruk. Ved tvil skulle det legges til grunn at det foreligger motstand. Dersom personen ikke motsetter seg tiltaket, skulle det ikke anses som tvang.

Om noe blir ansett som tvang eller ikke, skulle være avgjørende for om særlige krav til saksbehandling og kontroll- og overprøvingsmekanismer kommer til anvendelse. Utvalget foreslo videre at det skal lovfestes rammer i form av alminnelige vilkår som skulle gjelde selv om tiltaket ikke anses som tvang etter loven fordi personen ikke motsetter seg for eksempel for behandling av psykiske lidelser med legemidler.

Utvalget foreslo i hovedsak samme tvangsdefinisjon for barn mellom 12 og 16 år (og barn under 12 år som viser en særlig modenhet i situasjonen). Tvang skulle også for denne gruppen anses å foreligge ved overvinnelse av motstand med virkemidler som går ut over det som er vanlig akseptert i samhandling mellom mennesker, eller omgåelse av motstand ved at vesentlig informasjon bevisst blir holdt skjult. Dette innebærer en vesentlig endring fra i dag: Foreldrene skal ikke lenger beslutte tvangstiltak overfor sine barn, slike tiltak skal etter den nye loven besluttes av institusjonen/helsepersonell. En begrensning skal likevel gjelde for barn; Tvangsbegrepet skal bare omfatte tiltak som er særlig inngripende, f.eks. tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering.

Dette skulle gi følgende hovedregel:
For barn under 12 år og tiltak som ikke er særlig inngripende – foreldrene bestemmer

For barn 12 til 16 år ved tiltak som er særlig inngripende – institusjonen/helsepersonellet bestemmer

Høringsfristen er 8. november 2021

Dager
Timer
Minutter
Sekunder

WHO innførte implisitt samtykke for barn i 2014

WHO har innført noe de kaller implisitt samtykke (implied consent) som betyr at du som foreldre har samtykket til at barna skal vaksineres hvis de er til stede på skolen!

Subsequently, the physical presence of the child or adolescent, with or without an accompanying parent at the vaccination session, is considered to imply consent.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *