Av hensyn til folkehelsen… så bestemmer staten hvilke idrettsarrangementer folket skal få lov til å ha. De godkjente arrangementene gjøres det unntak for.

Unntaket omfatter toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som er unntatt fra innreisekarantene etter covid-19-forskriften § 6f første ledd bokstav b.

Dette innebærer at unntaket bare gjelder for arrangementer som avholdes innenfor den tidsperioden som angis i covid-19-forskriften § 6f første ledd bokstav b, og at arrangementet må være nevnt i vedlegg E til covid-19-forskriften.