Rask tilgang til riktige opplysninger er avgjørende for å effektivt kunne trekke tilbake matvarer som ikke er trygge, for å unngå at de når forbrukerne. Kravet til sporbarhet er grunnleggende i regelverket. Sporingsopplysninger kan også gi grunnlag for...
Regjeringen.no | Helse- og omsorgsdepartementet